Ratia Alpo på svenska

12 huhti

suomeksi
in English

ÖversättareAlpo Ratia

– Finsk medborgare med engelska som andra modersmål
– Tillbragt 17 år i USA, 11 år i Sverige, 7 i Tyskland och 7 i Indien
– Kan finska, svenska och tyska flytande
– Bedrivit översättnings- och redigeringsverksamhet från och med 1974
– Internationell bakgrund och vana vid interkulturell kommunikation
– Cum laudes i statskunskap, sociologi, rel.vetenskap från H:fors univ
– Fil.kand examen från Uppsala universitet
– Doktorand studier vid både Uppsala och Delhi universitet
– Diplom i svenska språket, freelance översättning och IT
– Medlem av Andelslaget Kulttuuriteko, sedan December 2007

Asien specialist

– Skribent, förläsare och konsult om Asiens kultur, historia och nutid
– Regional fokus: Sydasien (Indien), Himalaya o Central Asien (Tibet)
– Ytterligare forskarutbildning i indologi och tibetologi vid både Köpenhamns och Hamburgs universitet
– Tillbragt 3 år i Himalaya på ett tibetanskt flyktings settlement
– Bedrivit fältarbete i Indien och Nepal
– Ledamot i internationella vetenskapliga sällskap IABS och IATS
– Styrelseledamot i finska NGOs (Asiens vänner rf, Etnia rf, och Finland’s Asia-Europe Peoples’ Forum preparatory committee)
– CV (bibliografi, studie- och arbetsuppgifter) kan fås på begäran

Engelska språktjänster

– Översättningar: svenska>engelska, finska>engelska, tyska>eng
– Allmänna gebit: kultur, Asien, humaniora och samhällsvetenskap
– Specialiteter: etnografi, folklore, litteraturvetenskap, Asiens kultur och historia; konsthistoria, vetenskapshistoria, resor, naturfolk, mänskliga rättigheter, utvecklingsbistånd, kreativt levande, världsbilder, religionsvetenskap, bibliotek, museer, gallerier och utställningar
– Litteraturtyper: vetenskaplig litteratur och skönlitteratur, facktexter
– Speciella texttyper: historiska genrer, memoarer, monografier, rapporter, artiklar, utställnings- och filmrecensioner, turistbroschyrer
– Korrekturläsning och redigering av till engelska översatta texter

Asien konsulttjänster

– Konsultarbete och deltagande i paneldiskussioner eller intervjuer
– Inledande presentationer eller föredrag (helst på finska el engelska)
– Avfattande av beställda artiklar (på engelska)

 

Rekommendationer

– ”Resultatet har alltid varit översättningar som bestått sakkunnigas kritik.” (Urpo Vento, sekreterare vid Finska Litteratursällskapet)
– ”Sällsynt expertis om Asien, dess folk och kulturer.” (Juha Janhunen, professor för östasiatiska språk och kulturer vid Helsingfors universitet)